Skip to main content

Giới thiệu

Woolmark
Learning Centre

Tổ chức Australian Wool Innovation và đơn vị trực thuộc The Woolmark Company đã đào tạo và hỗ trợ ngành len toàn cầu trong hơn 50 năm qua.

Là một tổ chức phi lợi nhuận, mục đích của chúng tôi là cung cấp tài nguyên, thông tin và công cụ cho toàn ngành, từ nhà nông sản xuất len Úc cho đến nhà thiết kế tạo mẫu sản phẩm từ len, để họ thành công trong sự nghiệp.

H của chúng tôi
Đào tạo

H của chúng tôi

Woolmark Learning Centre là nơi truyền đạt những kiến thức về ngành len toàn cầu để truyền cảm hứng và giúp học viên phát huy năng lực. Từ các chương trình nhắm đến học viên thiết kế bậc trung học và trên trung học, cho đến các khoá học tìm hiểu và chương trình phát triển đa dạng, trung tâm đào tạo giúp chúng tôi kết nối với chuỗi cung ứng và tuyền cảm hứng cho thế hệ tài năng mới.

Dù bạn ở vị trí nào trong ngành dệt may, từ học viên ngành thiết kế và nông nghiệp đến chuyên viên trong chuỗi cung ứng, sản xuất và thời trang, Woolmark Learning Centre sẽ cung cấp các khoá học trực tuyến miễn phí với kiến thức chuyên sâu từ các chuyên gia.

 

Tìm hiểu thêm

Phương thức đào tạo

Chúng tôi hiểu rằng mỗi cá nhân có cách học tập khác nhau, vì thế khóa học của chúng tôi được thiết kế với nhiều lộ trình học tập vừa có tính tương tác vừa trực quan.

Chúng tôi cũng biết học viên có nhu cầu học tập đa dạng, nên chúng tôi thiết kế khóa học theo nhiều trình độ sao cho phù hợp, từ kiến thức cấp cơ bản đến cấp chuyên sâu toàn diện.

Đối tượng học viên

Trung tâm có mục đích đào tạo kiến thức về toàn chuỗi cung ứng toàn cầu. Phối hợp cùng các tổ chức trong ngành và cơ sở giáo dục, chúng tôi cung cấp nguồn tài nguyên và khóa học miễn phí để tạo cảm hứng và phát huy năng lực học viên. 

 

TELL YOUR FRIENDS