Skip to main content

GIẢI THƯỞNG WOOLMARK QUỐC TẾ

Giải thưởng Woolmark Quốc tế giới thiệu vẻ đẹp và tính linh hoạt của len Merino Úc thông qua việc tôn vinh những tài năng thời trang xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Đây là giải thưởng danh giá nhất thế giới dành cho các ngôi sao thời trang đang lên và kết nối một danh sách đáng kinh ngạc về các huyền thoại trong ngành cả trong quá khứ và hiện tại.

LÀM THẾ NÀO NÓ HOẠT ĐỘNG

Giai đoạn 1
Nhà thiết kế nộp đơn và chọn người vào vòng chung kết
Nhà thiết kế nộp đơn và chọn người vào vòng chung kết
Giai đoạn 2
Vòng chung kết tạo bộ sưu tập
Vòng chung kết tạo bộ sưu tập
Giai đoạn 3
Giới thiệu bộ sưu tập và công bố người chiến thắng
Giới thiệu bộ sưu tập và công bố người chiến thắng
Giai đoạn 4
Thương mại hóa bộ sưu tập thông qua mạng lưới đối tác bán lẻ
Thương mại hóa bộ sưu tập thông qua mạng lưới đối tác bán lẻ
NHỮNG THIẾT KẾ VÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG 2022

NHỮNG THIẾT KẾ VÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG 2022

Saul Nash đã được công bố là người chiến thắng Giải thưởng Woolmark Quốc tế năm 2022 tại một sự kiện đặc biệt được tổ chức ở London. MUSOMAXWELL cũng đang ăn mừng sau khi được trao Giải thưởng Karl Lagerfeld cho Đổi mới.

Khám phá những người chiến thắng

BÁO CÁO XU HƯỚNG GIẢI THƯỞNG WOOLMARK NĂM 2022

BÁO CÁO XU HƯỚNG GIẢI THƯỞNG WOOLMARK NĂM 2022

Bảy tài năng thiết kế mới nổi xuất sắc nhất thế giới sử dụng Giải thưởng Woolmark Quốc tế để không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và tính linh hoạt của len Merino mà còn thể hiện bản chất đổi mới vốn có của loại sợi này. Khi mỗi người lọt vào vòng chung kết vượt qua ranh giới của len, họ cũng ủng hộ các sản phẩm và quy trình bền vững khi họ thiết kế vì một ngày mai xanh hơn, sạch hơn.

ĐỌC THÊM

Wool4School

Để tìm hiểu thêm:

TRUY CẬP WOOLMARKPRIZE.COM