Skip to main content
Chương trình thời trang & thiết kế
Thiết kế và sản xuất hàng dệt kim

Khóa học này cung cấp kiến thức nền tảng về thiết kế và sản xuất hàng dệt kim len. Trọng tâm chính của khóa học là khám phá hoạt động dệt kim liên quan đến sản xuất trang phục len dệt kim. Mặc dù nội dung có đề cập sơ qua chủ đề dệt kim thủ công và vị trí của lĩnh vực này trong ngành dệt kim, nhưng trọng tâm vẫn là thiết kế và sản xuất hàng dệt kim bằng máy trên quy mô thương mại.

Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • giải thích vai trò và lợi ích của len khi làm nguyên liệu cho hàng dệt kim
 • tóm tắt ở cấp độ cao về các quy trình liên quan đến sản xuất sợi len cho hàng dệt kim
 • giới thiệu tổng quan ở cấp độ cao về lịch sử dệt kim và quá trình phát triển của công nghệ dệt kim
 • tóm tắt quá trình phát triển của thiết kế hàng dệt kim (bao gồm khám phá công việc của các nhà thiết kế hàng dệt kim nổi tiếng)
 • hiểu rõ các yếu tố chính của quá trình thiết kế
 • mô tả các loại máy dệt kim chính đang được sử dụng để sản xuất vải và trang phục dệt kim cũng như các hoạt động cơ bản của chúng
 • giải thích các cấu trúc và kỹ thuật dệt kim chính được sử dụng để tạo ra hàng dệt kim
 • tóm tắt các lộ trình sản xuất chính cho hàng dệt kim hiện đại
 • tóm tắt các yếu tố chính liên quan đến "thiết kế và sản xuất" cho những lộ trình sản xuất chính
 • hiểu rõ các loại dáng người và thành phần trang phục cổ điển để lựa chọn thiết kế hàng dệt kim
 • tóm tắt các loại đường cắt cổ và đường viền phổ biến được dùng để tạo ra trang phục dệt kim
 • mô tả các kiểu túi và đường viền cổ điển được sử dụng để tạo áo cardigan dệt kim
 • liệt kê các loại phụ kiện hàng dệt kim phổ biến và giới thiệu tổng quan về các quy trình sản xuất để tạo ra những loại phụ kiện này.
 1. Nguyên liệu thô của ngành dệt kim
 2. Lịch sử của dệt kim và công nghệ dệt kim
 3. Quá trình phát triển của thiết kế hàng dệt kim
 4. Các yếu tố chính của quá trình thiết kế
 5. Công nghệ dệt kim hiện đại và thao tác dệt kim cơ bản
 6. Các cấu trúc đan và kỹ thuật đan cơ bản
 7. Các lộ trình may ráp cho hàng dệt kim hiện đại
 8. Dáng người và phom dáng hàng dệt kim cơ bản
 9. Các đường viền và đường cắt cổ cơ bản cho hàng dệt kim
 10. Các đường viền và túi cơ bản cho áo cardigan
 11. Phụ kiện hàng dệt kim
Thiết kế và sản xuất hàng dệt kim
Chứng nhận:
Thiết kế và sản xuất hàng dệt kim
Thời gian hoàn tất:
35 phút cho mỗi mô-đun khoảng
Số học phần:
11
Wave

Học phần: 11

Học phần 1: Nguyên liệu thô của ngành dệt kim
Học phần 1: Nguyên liệu thô của ngành dệt kim

Học phần đầu tiên này khám phá ngành dệt kim hiện đại trong bối cảnh thị trường may mặc toàn cầu, trước khi khám phá các nguyên liệu thô đem đến cho các nhà thiết kế cơ hội toror tài và phát triển những sản phẩm cuối cùng thực sự sáng tạo, đẹp mắt và hữu ích.

33 phút
0/3 Đã hoàn tất
Chia sẻ
Học phần 2: Lịch sử của dệt kim và công nghệ dệt kim
Học phần 2: Lịch sử của dệt kim và công nghệ dệt kim

Học phần này đi theo hành trình từ những ngày đầu xuất hiện những trang phục đan tay đầu tiên cho đến tiền thân của máy dệt kim hiện đại. Học phần tập trung vào lịch sử của dệt kim theo quá trình và sự phát triển của máy móc dệt kim.

20 phút
0/1 Đã hoàn tất
Chia sẻ
20 phút
0/1 Đã hoàn tất
Học phần 3: Quá trình phát triển của thiết kế hàng dệt kim
Học phần 3: Quá trình phát triển của thiết kế hàng dệt kim

Thiết kế đồ dệt kim đã phát triển cùng với những tiến bộ trong công nghệ dệt kim. Học phần này xem xét một số ảnh hưởng và người có ảnh hưởng quan trọng trong thiết kế hàng dệt kim và nghiên cứu một số cơ hội mà những công nghệ mới nhất đem đến. 

30 phút
0/2 Đã hoàn tất
Chia sẻ
Học phần 4: Những yếu tố chính của quá trình thiết kế hàng dệt kim
Học phần 4: Những yếu tố chính của quá trình thiết kế hàng dệt kim

Một quy trình thiết kế nghiêm ngặt giúp các nhà thiết kế khai thác ý tưởng của họ một cách sáng tạo mà vẫn bền vững. Kết hợp với hiểu biết vững chắc về công nghệ và kỹ thuật có sẵn trong quá trình này sẽ giúp các nhà thiết kế hàng dệt kim mới nổi khai thác tài năng tự nhiên của họ để có thể tiếp tục đổi mới thực sự.

35 phút
0/2 Đã hoàn tất
Chia sẻ
Học phần 5: Công nghệ dệt kim hiện đại và thao tác dệt kim cơ bản
Học phần 5: Công nghệ dệt kim hiện đại và thao tác dệt kim cơ bản

Học phần này tập trung vào các loại công nghệ dệt kim chính hiện đang được sử dụng để tạo ra vải và trang phục dệt kim và các thao tác dệt kim cơ bản được mỗi hình thức công nghệ sử dụng.

1 giờ 11 phút
0/10 Đã hoàn tất
Chia sẻ
Học phần 6: Các cấu trúc đan và kỹ thuật đan cơ bản
Học phần 6: Các cấu trúc đan và kỹ thuật đan cơ bản

Học phần này nghiên cứu về một loạt các mũi đan và kiểu phổ biến trước khi khám phá một số kỹ thuật đan phức tạp hơn được sử dụng để tạo ra trang phục. 

1 giờ 25 phút
0/3 Đã hoàn tất
Chia sẻ
Học phần 7: Các lộ trình may ráp cho hàng dệt kim hiện đại
Học phần 7: Các lộ trình may ráp cho hàng dệt kim hiện đại

Học phần này khám phá chi tiết các phương pháp chính được sử dụng để tạo dựng trang phục dệt kim hiện đại và xem xét tác động của từng lộ trình đối với quá trình thiết kế.

1 giờ 15 phút
0/7 Đã hoàn tất
Chia sẻ
Học phần 8: Dáng người và phom dáng hàng dệt kim cơ bản
Học phần 8: Dáng người và phom dáng hàng dệt kim cơ bản

Sự hấp dẫn của hàng dệt kim nằm ở hình dạng và phom dáng tổng thể. Học phần này khám phá những yếu tố quyết định phom dáng, bắt đầu bằng cách xem xét một loạt các dáng người cổ điển cho trang phục nam và nữ.

45 phút
0/2 Đã hoàn tất
Chia sẻ
Học phần 9: Các đường viền và đường cắt cổ cơ bản cho hàng dệt kim
Học phần 9: Các đường viền và đường cắt cổ cơ bản cho hàng dệt kim

Sau khi khám phá các dáng người và phom dáng cơ bản trong học phần trước, giờ bạn sẽ tìm hiểu ảnh hưởng của một loạt các đường cắt và đường viền cổ cổ điển đến thiết kế hàng dệt kim, bắt đầu với các đường viền hàng dệt kim cơ bản. Lưu ý rằng một số nội dung được đề cập trong học phần này ôn lại nội dung được đề cập trước đó.

35 phút
0/2 Đã hoàn tất
Chia sẻ
Học phần 10: Các đường viền và túi cơ bản cho áo cardigan
Học phần 10: Các đường viền và túi cơ bản cho áo cardigan

Học phần này mô tả một loạt các hình dạng và đường viền cổ điển cho áo cardigan, bao gồm cả kiểu túi. 

25 phút
0/2 Đã hoàn tất
Chia sẻ
Học phần 11: Phụ kiện hàng dệt kim
Học phần 11: Phụ kiện hàng dệt kim

Các phụ kiện, chẳng hạn như găng tay, mũ, tất, khăn quàng, áo choàng không tay, quần âu và giày là một phần quan trọng và ngày càng phát triển của ngành dệt kim hiện đại. Học phần này khám phá các quy trình thiết kế và sản xuất của nhiều phụ kiện hàng dệt kim phổ biến.

35 phút
0/2 Đã hoàn tất
Chia sẻ